Onze unieke groeiformule |
De weg naar succes

Share:

De groei van onze klanten staat altijd centraal. Binnen LevelUp Group gebruiken we het 5 Driver Model. Hoe beter iedere driver functioneert, hoe hoger de groei. Daarom hebben wij voor iedere driver de juiste experts in huis.

Met dit strakke raamwerk verkleinen we de complexiteit en zien we binnen de enorme hoeveelheid data altijd de essentie. Het is de basis van ons werk; de basis van de integrale groei van onze klanten. Lees hieronder kort waar de verschillende drivers voor staan.

5 driver model LevelUp Group

Driver 1 | Acquisitie

Online acquisitie is een belangrijke pijler binnen groei, maar durven selecteren is belangrijk. Wij kijken altijd naar wat je moet meten, waarop je moet analyseren en hoe je experimenten opzet om snel te leren wat wel en niet werkt.

Driver 2 | Conversie

Groei vergroten door conversie te verbeteren. We kijken datadriven naar de aankoopfunnel, vinden knelpunten en formuleren hypotheses die tot oplossingen leiden.

Driver 3 | Transactiewaarde

Analyseren van de transactiewaarde en deze laten toenemen is de kern van deze driver. Tactieken die hierbij gebruikt worden zijn cross- en upsell, prijsoptimalisatie en het bepalen van de prijselasticiteit van conversie.

Driver 4 | Retentie

De klant laten terugkeren en zorgen dat deze zo vaak mogelijk overgaat tot een aankoop, dat is het doel van bijna iedere website. Er zijn verschillende praktische methoden en technieken om dit te bereiken. Welke ingezet wordt is afhankelijk van de klant en doelstelling. Focus is vaak het vinden van knelpunten op het gebied van klantloyaliteit en deze middels experimenten laten afnemen waardoor groei mogelijk is.

Driver 5 | Viraliteit

Het werven van bezoekers kost geld. Veel geld. Laat bezoekers en klanten werven onder hun eigen contacten en help hen daarbij. Er zijn voldoende meettechnieken en optimalisatiekansen om de viraliteit te laten toenemen. De impact op groei kan enorm zijn.

Meer weten over de 5 drivers van groei? Daniel Markus schreef een boek over de 5 groeidrivers. Door te redeneren vanuit een strak raamwerk wordt de complexiteit gereduceerd en blijft het mogelijk om binnen de hoeveelheid data de essentie te blijven zien.  Met Digital Marketing Pinball wil Daniël online marketeers en ondernemers de kennis geven om data gedreven met iedere driver te werken.

Ook groeien? Mail ons!